Connect with us

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

សៀវភៅស្តីពី វិជ្ជាពេទ្យបុរាណចិន ដែលបានអធិប្បាយពីឫទ្ធានុភាពនៃវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិន

ដោយបណ្ឌិត  ជា  មុនីឫទ្ធិ

——————-

សៀវភៅស្តីពី វិជ្ជាពេទ្យបុរាណចិន ដែលបានអធិប្បាយពីឫទ្ធានុភាពនៃវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិន

—————————-

វិធីព្យាបាលបុរាណចិនមាន៥គឺ ១-ការព្យាបាលដោយចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ ២-ការព្យាបាលដោយប្រើ ប្រាស់ឱសថរុក្ខជាតិ ៣-ការព្យាបាលដោយកែលម្អទម្លាប់នៃរបបអាហារ ៤-ការព្យាបាលដោយចលនា និង ៥-ការព្យាបាលដោយអនុវត្តជាប្រចាំនូវលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់។ វិធីនីមួយៗសុទ្ធតែអាចជួយកែត ម្រូវ អតុល្យភាពក្នុងរាងកាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្ត និង សុខភាពរាងកាយ។ លើសពីនេះ ការព្យាបាលបែបវេជ្ជសាស្ត្របុរាណចិន គឺជាការរកឃើញនូវប្រភពនៃជំងឺ ហើយបង្កើនភាពស៊ាំនៃរាងកាយ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ។ វិធីព្យាបាលបែបនេះមានលក្ខណៈសមស្របនឹងវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ព្រះពុទ្ធស្តីពី អរិយសច្ចៈ។

សូមជម្រាបថា កាលពីចុងឆ្នាំ២០២១ ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីព្រះតេជគុណ Zhao Xin អនុប្រធានសមាគមពុទ្ធ ធសាសនិកកម្ពុជា-ចិន លោកបណ្ឌិត ជា មុនីឫទ្ធិ បានចេញផ្សាយសៀវភៅស្តីពី វិជ្ជាពេទ្យបុរាណចិន ដោយ បានរំលេច ពីលក្ខណៈពិសេសនៃការព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិន ដែលមានភាពចំណាស់ និង មាន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដែលជាដើមចមឱ្យមានការកត់ត្រា និងចងក្រងទុកសម្រាប់អនុវត្ត និងលើក តម្កើង ក្នុងការប្រើប្រាស់ថែរក្សាសុខភាព។ សៀវភៅ វិជ្ជាពេទ្យបុរាណចិន ក៏បានសង្ខេបពីវិធីព្យាបាល បុរាណ របស់ចិន ហើយក៏រំលេចផងដែរពីវិធីព្យាបាលជំងឺCovid-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ ប្រើប្រាស់ ឱសថ បុរាណចិន។

វិធីព្យាបាលបុរាណចិន គឺជាវិធីព្យាបាលដែលមានប្រភពដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ។ ជា រឿយៗគេហៅកាត់តាមភាសាអង់គ្លេសថា TCM = Traditional Chinese Medicine។ វិធីព្យាបាលបុរាណ ចិន រួមមានការប្រើប្រាស់វិធីហាត់ប្រាណ ប្រើឱសថ របបចំណីអាហារ ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ ឱសថនិង វិធី បង្ការទាក់ទងនឹងការថែទាំសុខភាព។ ថ្វីបើបច្ចុប្បន្នមានវិធីព្យាបាលតាមបែបបស្ចិមប្រទេស ក៏វិធីព្យាបាល បុរាណចិននៅបន្ត អត្ថិភាព ដែលជាពិសេសនៅក្នុងពេល ពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខ នឹងវិបត្តិនៃការ រីក រាល ដាលនៃជំងឺCovid-19។

ឫសគល់ក្នុងទស្សនវិជ្ជាឡៅជឺ ឬតាវនិយមដែលត្រូវបាន ស្គាល់ជាទូទៅថាជាវេជ្ជ សាស្ត្រចិនបុរាណ ត្រូវបាន ផ្អែកលើទ្រឹស្ដីដែល សរីរាង្គទាំង អស់របស់រាងកាយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដូច្នេះដើម្បីឱ្យមានសុខភាព ល្អ សរីរាង្គ និងមុខងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ត្រូវតែមានតុល្យភាព។ តុល្យភាពនេះត្រូវបានសម្រេចដោយផ្នែកមួយ ដោយការចុះសម្រុងគ្នារវាងធាតុយិន (ញី) និង ធាតុយ៉ាង (ឈ្មោល)ថាមពលពីរដែលផ្ទុយគ្នា ប៉ុន្តែបំពេញប ន្ថែម ដែលបានគិតថានឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទាំងអស់។ ទ្រឹស្ដីមួយទៀតនៅក្នុងវិធីព្យាបាលបុរាណរបស់ចិន គឺថាថាមពលដ៏សំខាន់ ហៅថាឈី ឬ ជី ហូរពេញរាងកាយតាមរយៈផ្លូវជាក់លាក់។ យោងទៅតាមទ្រឹស្តីនេះ ជំងឺនិងបញ្ហាផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្តផ្សេងៗទៀតកើតឡើង ត្រូវបានធ្វើឱ្យចុះខ្សោយ ឬធ្លាក់ចុះហួសប្រមាណ។ ការស្ដារឡើងវិញនូវលំហូររបស់ឈីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងយិន និង យ៉ាងហើយជាលទ្ធផលអាចសម្រេចបាននូវសុខភាពល្អ។

មានវិធីព្យាបាលខុសគ្នាជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវិធីព្យាបាលបុរាណចិនដែលជាការប្រើវិធីវះកាត់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងវិធីព្យាបាលតាមបែបបស្ចិមប្រទេស។ ចាប់តាំងពីវេជ្ជបណ្ឌិតចិន បុរាណបាន សង្កត់ធ្ងន់លើការព្យាបាលរកប្រភពដើមនៃបញ្ហា។ វិធីទាំងនេះជា   រឿយៗរួមមាន ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ  ការតាមដានសម្ពាធម្រាមដៃត្រូវបានអនុវត្តលើចំណុចនៃការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ និងសរសៃឈាម ការព្យា បាលដោយសត្វត្រី ការព្យាបាលដោយកំណត់របបអាហារនិងអាហាររូបត្ថម្ភ ការព្យាបាលដោយ ប្រើប្រាស់ ឱសថរុក្ខជាតិ ការព្យាបាលដោយការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការដុតកម្តៅនៅជិត ស្បែកឬនៅលើចំណុច ដែល បាន ចាក់ម្ជុល ការព្យាបាលដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវការម៉ាស្សានិងការបង្ហូរឈាមដែលមានជាតិពុល និងការ ព្យាបាលដោយលំហាត់ប្រាណដូចជាតៃជី និង ឈីកុង។

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook