Connect with us

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បន្ទាប់ពីបានខកខានប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងបោះពុម្ពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ បន្ទាប់ពីបានខកខានប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក។

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook