Connect with us

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ

ទីម័រឡេស្តេសម្តែងភាពរីករាយចំពោះការសម្រេចជាគោលការណ៍របស់មេដឹកនាំអាស៊ាន ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យទីម័រចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ទី១១

ទីម័រឡេស្តេ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សម្តែងភាពរីករាយចំពោះការសម្រេចជាគោលការណ៍របស់មេដឹកនាំអាស៊ាន ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យទីម័រចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ទី១១

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook