Connect with us

ព័ត៌មានជាតិ

សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​កើន​ឡើង​ក្នុង​អត្រា៥,៥%នៅ​ឆ្នាំ​២០២៣ លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍-ADB

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា ៥.៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ និង ៦% នៅឆ្នាំ ២០២៤ លើការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ដ៏រឹងមាំ និងកំណើនខ្ពស់ក្នុងវិស័យសេវាកម្ម នេះបើយោងតាមធនា គារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានឃើញ។ ដោយ Fresh News នៅថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែមេសា ។

នាយក ADB ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា លោក Jyotsana Varma មានប្រសាសន៍ថា “ទោះបីជាតម្រូវការពិភពលោកចុះខ្សោយក៏ដោយ សេដ្ឋ កិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តដំណើរការល្អនៅឆ្នាំ ២០២២ ដែលដឹកនាំដោយការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ ។

ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADO) ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ និយាយថា វិស័យទេសចរណ៍ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង ៧.៣% នៅឆ្នាំ ២០២៣ មុនពេលថយចុះមកត្រឹម៦.៨% នៅឆ្នាំ ២០២៤ ។

អតិផរណាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្គួរក្នុងអត្រាមធ្យម៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ និង ៤% នៅឆ្នាំ ២០២៤ របាយការណ៍នេះបាននិយាយថា ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ពឹងផ្អែកលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់ប្រទេសនេះ ដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគបៃតង ដើម្បីដោះ សោសក្តានុពលកំណើនរយៈពេលវែង ។

របាយការណ៍ ADO ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣ បានឲ្យដឹងថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា កើនឡើងប្រមាណ ៥.២% ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយសារការ កើនឡើងនៃតម្រូវការខាងក្រៅសម្រាប់ផលិតផល និងសេវាកម្មទេសចរណ៍របស់កម្ពុជា ដែលនាំឱ្យមានការរស់ឡើងវិញនៃតម្រូវការអា ហារ និងកន្លែងស្នាក់នៅ និងកំណើនពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក ការដឹកជញ្ជូន និងផ្នែករងទំនាក់ទំនង។ ជាមួយនឹងភាពប្រសើរឡើងនៃទំ នុក ចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរ និងការលុបចោលការរឹតបន្តឹងការចល័ត ការមកដល់របស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានធ្វើឱ្យមានការស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រហែល ២.៣លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ពីមូលដ្ឋានទាបប្រហែល ២០០,០០០ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ កំណើននៃវិស័យកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ ២០២២ ដោយសារតែតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ និងធាតុចូលកសិកម្មផ្សេងទៀត ។

កំណើននៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងទំនិញធ្វើដំណើរត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះដោយសារតែតម្រូវការខាងក្រៅខ្សោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប ដែលជាទិសដៅនាំចេញដ៏សំខាន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស័យឧស្សាហកម្មនៅតែបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកែទម្រង់គោលនយោបាយ រួមទាំងច្បាប់វិនិយោគឆ្នាំ ២០២១ ដែលបានបង្កើតសេវាកម្មច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មី ។

ទិន្នផលឧស្សាហកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង ៥.៨% នៅឆ្នាំ ២០២៣ មុនពេលបង្កើនល្បឿនដល់ ៧.៨% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ កំណើននៃការសាងសង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែយឺត ។

វិស័យកសិកម្មត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង ១.១% នៅឆ្នាំនេះ និង ១.២% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ដែលត្រូវបានជំរុញដោយផលិតកម្មដំណាំសម្រាប់ការនាំចេញ ។

“ហានិភ័យចំពោះទស្សនវិស័យរួមមានកំណើនខ្សោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប កម្រិតខ្ពស់នៃបំណុលឯកជន កំណើនតិចជាងការរំពឹងទុកនៃការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរ និងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសពីសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន តម្លៃថាមពលខ្ពស់ និងព្រឹត្តិ ការណ៍អាកាសធាតុខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ ផលិតភាពកសិកម្ម” វ៉ាម៉ា បន្ថែម ។

ADB កំពុង​អនុវត្ត​គម្រោង​វិនិយោគ​ចំនួន ២,៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ផ្តល់​កម្ចី​ប្រចាំឆ្នាំ​ជា​មធ្យម​ចំនួន​ជាង ៣៥០ លាន​ដុល្លារ​ពី​ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់​ឆ្នាំ ២០២២ ។

ADB បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសម្រេចបាននូវភាពរីកចម្រើន រួមបញ្ចូល ភាពធន់ និងនិរន្តរភាពនៃអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ខណៈពេលដែលរក្សានិរន្តរភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រខ្លាំង។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦ វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកចំនួន ៦៨ -៤៩ នាក់មកពីតំបន់ ៕  

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook